ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΑΔΕΛΦΟΤΗΤΑΣ ΑΕΤΟΠΕΤΡΑΣ

Πρόεδρος : Νικόλαος Γ. Ζέκης

Αντιπρόεδρος:  Παππάς  Κ. Παναγιώτης 

Γεν. Γραμματέας : Αναστασία  Γάρδα 

Ταμίας: Καλλιρρόη  Μάντζιου 

Έφορος : Λεμονιά Νούση 

Μέλη: Ασπασίδη  Έλενα 

 Χρήστος Α. Νούσης

 Κωνσταντίνος Χρ. Τσιμπεκίδης

Φωτεινή Ρεμούνδου