ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΑΔΕΛΦΟΤΗΤΑΣ ΑΕΤΟΠΕΤΡΑΣ

Πρόεδρος : Νικόλαος Γ. Ζέκης

 

Αντιπρόεδρος: Βασίλειος Μ. Μερσινιάς

 

Γεν. Γραμματέας : Ευαγγελία Γρ. Τσαμπούρη

 

Ταμίας: Παναγιώτης Κ. Παππάς

 

Μέλη: Σταματίνα Κ. Αδαμογιάννη

 

Λεμονιά Σ. Νούση 

 

Χρήστος Α. Νούσης

 

Κωνσταντίνος Χρ. Τσιμπεκίδης