Η Αδελφότητα Κοσόλιανης δεν ιδρύθηκε μόνο, για να βοηθά το χωριό.
Σκοπός της ήταν να διατηρηθούν οι δεσμοί μεταξύ των ξενιτεμένων κι έτσι να διατηρηθούν τα ήθη
και τα έθιμά μας.

Αλλά σε ένα σωματείο το πιο δύσκολο είναι να βρίσκονται πόροι, χρήματα δηλαδή για
την επίτευξη των σκοπών του.

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

.
.