Πρόσκληση σε Γενική Συνέλευση.

Πρόσκληση σε Γενική Συνέλευση

Το Δ.Σ. της Αδελφότητας καλεί τα μέλη της στη Β’ Τακτική Γενική Συνέλευση, που θα διεξαχθεί την Κυριακή 5 Απριλίου 2020 και ώρα 18.30 μ.μ. στην Αίθουσα του Ηπειρωτικού Συνδέσμου Πειραιά, στην οδό Φίλωνος 11, με τα εξής θέματα:

• Εκλογή Προέδρου και Γραμματέα της Γενικής Συνέλευσης
• Εκλογή Εφορευτικής Επιτροπής για τη διεξαγωγή των εκλογών • Επικύρωση πρακτικών προηγούμενης Γεν. Συνέλευσης
• Απολογισμός απερχόμενου Δ.Σ.
•Ανάγνωση Έκθεσης Εξελεγκτικής Επιτροπής
•Συζήτηση και λήψη αποφάσεων για τρέχοντα θέματα •Αρχαιρεσίες για την εκλογή νέου Δ.Σ.

Υποβολή υποψηφιότητας ηλεκτρονικά με email στο ds@aetopetra.gr ή με γραπτή επιστολή στο γραφείο της Αδελφότητας κατόπιν συνεννοήσεως.

Η παρουσία όλων κρίνεται απαραίτητη για τη λήψη σημαντικών αποφάσεων που αφορούν το χωριό μας.

Με πατριωτικούς χαιρετισμούς για το Δ.Σ.