ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ
Το Δ.Σ. της Αδελφότητας καλεί τα μέλη της στη Β’ Τακτική Γενική Συνέλευση, που θα διεξαχθεί την Κυριακή 14ης Απριλίου 2019 και ώρα 6 Μ.Μ. στην Αίθουσα του Ηπειρωτικού Συνδέσμου Πειραιά, στην οδό Φίλωνος 11, με τα εξής θέματα:
Εκλογή Προέδρου και Γραμματέα της Γενικής Συνέλευσης
Εκλογή Εφορευτικής Επιτροπής για τη διεξαγωγή των εκλογών
Επικύρωση πρακτικών προηγούμενης Γεν. Συνέλευσης
Απολογισμός απερχόμενου Δ.Σ.
Ανάγνωση Έκθεσης Εξελεγκτικής Επιτροπής
Συζήτηση και λήψη αποφάσεων για τρέχοντα θέματα
Αρχαιρεσίες για την εκλογή νέου Δ.Σ.

Υποβολή υποψηφιότητας ηλεκτρονικά με email στο ds@aetopetra.gr ή με γραπτή επιστολή στο γραφείο της Αδελφότητας κατόπιν συνεννοήσεως. 

Η παρουσία όλων κρίνεται απαραίτητη για τη λήψη σημαντικών αποφάσεων που αφορούν το χωριό μας.

Με πατριωτικούς χαιρετισμούς 

για το Δ.Σ.

Ο Πρόεδρος Η Γεν.Γραμματέας

Νικόλαος Γ. Ζέκης Ευαγγελία Γρ. Τσαμπούρη