Η Α’ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

Στο γραφείο της Αδελφότητας στον Πειραιά, στις 20 Ιουνίου 2018, συνήλθε σε απαρτία η Α’ Τακτική Γενική Συνέλευση για την έγκριση
του προϋπολογισμού της περιόδου 2018 – 2019. Αφού τηρήθηκε ενός λεπτού σιγή στη μνήμη των συγχωριανών
που έφυγαν πρόσφατα από κοντά μας, η Γραμματέας Ευαγγελία Γρ. Τσαμπούρη διάβασε τα Πρακτικά της Γενικής Συνέλευσης της 6ης Μαΐου, τα οποία και εγκρίθηκαν από το
σώμα. Στη συνέχεια τον λόγο έλαβε ο Πρόεδρος Νικόλαος Γ. Ζέκης, ο οποίος καλωσόρισε τους παρευρισκόμενους και ανέλυσε τις κύριες
δράσεις που προγραμματίζει το Δ.Σ. για την προσεχή χρονιά, όπως η κατασκήνωση για παιδιά στο χωριό, οι πολιτιστικές εκδηλώσεις σε
Αετόπετρα και Αθήνα, κατασκευαστικές επιδιορθώσεις στα μαγειρεία, η κατασκευή στεγάστρου στον ξενώνα, αλλά και ο εξοπλισμός των
δωματίων που απαιτείται, προκειμένου να λάβει ο ξενώνας εκ νέου πιστοποίηση από τον ΕΟΤ. Τη σκυτάλη έλαβε ο Ταμίας Παναγιώτης Κ.
Παππάς ο οποίος ανέλυσε διεξοδικά τον προϋπολογισμό κατά τα προβλεπόμενα έσοδα και έξοδα, αιτιολογώντας κάθε δαπάνη ανά κατηγορία.
Τον λόγο πήραν στη συνέχεια μέλη της Συνέλευσης διατυπώνοντας κυρίως διευκρινιστικές ερωτήσεις προς το Δ.Σ. επί του προϋπολογισμού.

Ακολούθως, ο κ. Ευάγγελος Ι. Μάνος, απευθυνόμενος στο σώμα της Συνέλευσης, εισηγήθηκε την ανακήρυξη του συγχωριανού μας
και παλαιότερου εν ζωή πρώην Προέδρου της Αδελφότητας κ. Παναγιώτη Αν. Βάτσου σε επίτιμο Πρόεδρο της Αδελφότητας για
τις εξαίρετες υπηρεσίες του, τόσο από τη θέση του Προέδρου αυτής όσο και από άλλες θέσεις σ το Δ.Σ.
(γραμματέας, σύμβουλος) κατά τις δεκαετίες του ’50 και ’60, δηλαδή σε καιρούς
δύσκολους για το χωριό και τους Αετοπετρίτες. Εξήρε το επίπονο και ανιδιοτελές
έργο του, που μοναδικό γνώμονα είχε πάντα την πρόοδο της Αδελφότητας, με αποκορύφωμα
την εξ ολοκλήρου νέα κατασκευή του αρτοποιείου στον Πειραιά την περίοδο
1963-64. Η Γενική Συνέλευση, κατόπιν και της θετικής στάσης του Δ.Σ., αποδέχτηκε ομόφωνα την εισήγηση του κ. Μάνου και το ΔΣ έλαβε την τιμή να απευθύνει επίσημη πρόσκληση προς τον κ.
Παναγιώτη Αν. Βάτσο για αποδοχή του τίτλου.
Στη συνέχεια, η Γραμματέας Ευαγγ. Τσαμπούρη αναφέρθηκε στη σχεδιαζόμενη αιμοδοσία στο χωριό στις 25 Ιουνίου και έκανε έκκληση
σε όλους τους συγχωριανούς που θα βρίσκονται εκείνη τη μέρα στην Αετόπετρα και μπορούν να δώσουν αίμα να το δηλώσουν από τώρα,
καθώς θα πρέπει να συμπληρωθεί μια λίστα τουλάχιστον 25 εθελοντών, προκειμένου το Νοσοκομείο «Χατζηκώστα» να αποστείλει κινητή
μονάδα.
Επιπλέον, τόσο ο Πρόεδρος Νικ. Ζέκης όσο και ο Ταμίας Παν. Παππάς αναφέρθηκαν στην αξιοποίηση του διαδικτύου με χρήση
λογαριασμών της Αετόπετρας σε Facebook, Twitter, YouTube και Instagram και προέτρεψαν τους συγχωριανούς να χρησιμοποιούν
εποικοδομητικά αυτά τα δίκτυα, όπως π.χ. για ανάρτηση παλιών βίντεο ή φωτογραφιών από το χωριό. Ανέφεραν δε, ότι η ιστοσελίδα της
Αετόπετρας στο www.aetopetra.gr θα λειτουργήσει ξανά με ανανεωμένο περιεχόμενο.
Στο σημείο αυτό, ο Αντιπρόεδρος Βασίλης Μ. Μερσινιάς κάλεσε τους Αετοπετρίτες να παράσχουν στο Δ.Σ., μέσω email ή τηλεφωνικά,
γενεαλογικά στοιχεία για τις οικογένειές τους, με σκοπό να συνταχθεί ένα ιστορικό γενεαλογικό αρχείο της Αετόπετρας, που θα ενισχύσει
τη γνωριμία μεταξύ των Αετοπετριτών, κυρίως της νεότερης γενιάς, αλλά θα αποτελέσει και παρακαταθήκη για τις επόμενες γενεές.
Το σώμα της Συνέλευσης προέβη, επίσης, και στην εκλογή Εξελεγκτικής Επιτροπής, καθώς και αντιπροσώπων στην
Πανηπειρωτική Συνομοσπονδία Ελλάδας και στην Ομοσπονδία Αδελφοτήτων Καλαμά Ιωαννίνων. Για την Εξελεγκτική Επιτροπή
εκλέχθηκαν ομόφωνα οι Ευαγγ. Βουρεκάς, Σπυρ. Παππάς και Βασίλης Μάνος, με αναπληρωματικά μέλη τους Φώτη Λαυρέντζο και Φωτεινή
Ρεμούνδου. Για την ΠΣΕ εκλέχθηκαν οι Νικ. Ζέκης, Γεωργ. Μηλιώνης και Παναγ. Παππάς, με αναπληρωματική τη Θεοδ. Τριανταφύλλου, ενώ για
την ΟΑΚΙ οι Ευαγγ. Βουρεκάς, Γεωργ. Μηλιώνης και Θεοδ. Τριανταφύλλου, με αναπληρωματικό τον Χρήστο Νούση.
Η Γενική Συνέλευση έληξε με την εκδήλωση στήριξης από τα μέλη προς το Δ.Σ., ώστε να συνεχίσει το έργο που ήδη επιτελείται.
Αν και όπως αναφέρθηκε στην αρχή, υπήρξε απαρτία για τη διεξαγωγή της Συνέλευσης, όπως άλλωστε ορίζει το καταστατικό, εν τούτοις
η προσέλευση δεν μπορεί να χαρακτηριστεί ικανοποιητική. Ευχή και φιλοδοξία του Δ.Σ. είναι οι Συνελεύσεις της Αδελφότητας να αποτελούν
τόσο για τους μεγαλύτερους σε ηλικία –με εμπειρία στα διαδικαστικά – όσο κυρίως για τους νεότερους, όχι μια τυπική διαδικασία που
αφορά λίγους αλλά μια ευκαιρία διαλόγου, ανταλλαγής απόψεων και ιδεών και κυρίως μια ευκαιρία συνάντησης και γνωριμίας μεταξύ των
συγχωριανών.

ΒΑΣΙΛΗΣ ΜΕΡΣΙΝΙΑΣ